Μαρ 28 2024

Αμοιβαίες μεταθέσεις έτους 2024

Έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και εντός περιοχής (αμοιβαίες βελτιώσεις), υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/4/2024, στη ΔΔΕ της οργανικής θέσης. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πληροφορίες: Κ. Μπελέρχας

Τηλ.: 26610-48877/38072/80630 (εσωτ. 3)

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αμοιβαίες μεταθέσεις έτους 2024
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.