Κεφ. 13 – Κριτήριο Διαιρετότητας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ του 2, του 5 και του 10, αλλά και του 3,του 4,του 6, του 8 και του 9

Για να διακρίνουμε εύκολα και γρήγορα αν ένας ακέραιος αριθμός διαιρείται ακριβώς από έναν άλλο, χρησιμοποιούμε ορισμένους κανόνες που ονομάζουμε κριτήρια διαιρετότητας.
  • Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 2, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0 ή 2 ή 4 ή 6 ή 8(δηλαδή ζυγός αριθμός)
  • Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 5, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 5 ή 0
  • Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 10, αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0
Καλό θα είναι να μάθεις τα κριτήρια διαιρετότητας για όλους τους αριθμούς. Και συγκεκριμένα:
  • Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 3, όταν το άθροισμά των ψηφίων του είναι 3 ή 6 ή 9
Παράδειγμα: ο αριθμός 174 διαιρείται με το 3 γιατί 1+7+4=12(2+1=3), ο 969 το ίδιο γιατί 9+6+9=24(2+4=6) κλπ.
  • Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 4, όταν τα δυο τελευταία του ψηφία διαιρούνται με το 4
Π. χ. Ο 324 διαιρείται με το 4, γιατί και το 24(δύο τελευταία)είναι διαιρετό από το 4
  • Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 6 αν είναι ταυτόχρονα διαιρετός και με το 2 και με το 3
Π. χ. Ο 678 είναι διαιρετός από το 6 γιατί διαιρείται και με το 2(ζυγός) και με το 3(6+7+8=21=2+1=3)
  • Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 8, όταν οι 3 τελευταίοι αριθμοί σχηματίζουν αριθμό που διαιρείται με το 8
Π. χ. Ο 7.368 διαιρείται ακριβώς με το 8 γιατί και ο 368 διαιρείται με το 8
  • Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 9, όταν το άθροισμα των ψηφίων του δίνει 9.
Π. χ. Ο 351 διαιρείται ακριβώς με το 9 γιατί 3+5+1=9. Το ίδιο και ο 459 γιατί 4+5+9=18(8+1=9)

 

[slideboom id=631275&w=425&h=370]

 

Εξάσκηση στα κριτήρια (εύκολη)

1. Κριτήρια διαιρετότητας του 2 

2. Κριτήρια διαιρετότητας του 3 και του 9

3. Κριτήρια διαιρετότητας του 5

4. Κριτήρια διαιρετότητας του 4 και του 25 

5. Κριτήρια διαιρετότητας του 10, 100,  1000.

Εξάσκηση στα κριτήρια (λίγο πιο δύσκολη)

1. Κάνε εξάσκηση στα κριτήρια διαιρετότητας αλλά και στον Μ.Κ.Δ. 

2. Κάνε και εδώ εξάσκηση, αλλά στα Αγγλικά.( Ευκαιρία να τα φρεσκάρεις!!)

3. Αλλά και ΕΔΩ  (Σύρετε με το ποντίκι τους αριθμούς που βρίσκονται στο κάτω        μέρος της οθόνης και τοποθέτησέ τους δίπλα στον αριθμό του οποίου είναι    διαιρέτες.)

4. Λύσε το πρόβλημα( για επανάληψη)

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση