5 Οκτωβρίου 2014 αρχείο

Κεφ. 8ο : Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις

Αριθμητική παράσταση είναι μια σειρά αριθμών που συνδέονται μεταξύ τους με τα σύμβολα των πράξεων.  Οι πράξεις στις αριθμητικές παραστάσεις γίνονται από τα αριστερά προς τα δεξιά με την εξής σειρά: 1.πρώτα γίνονται οι διαιρέσεις και οι πολλαπλασιασμοί και  2.μετά οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις.    Αν στις αριθμητικές παραστάσεις υπάρχουν παρενθέσεις,  κάνουμε πρώτα τις πράξεις που είναι μέσα στις παρενθέσεις …

Συνέχεια ανάγνωσης

Κεφ. 7ο : Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

1. Διαίρεση, αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού 2. Διαιρέσεις με το 0,1- 0,01 – 0,001,  3. Ατελείς διαιρέσεις. 4. Τέλειες διαιρέσεις

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση