ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ

 

Πίνακας περιεχομένων

 

Εισαγωγή. 2

  1. Σκοπός του Νηπιαγωγείου. 2
  2. Αρμοδιότητες Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου. 3
  3. Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Μεσοβουνίων. 9
  4. Πλαίσιο επικοινωνίας με Γονείς/Κηδεμόνες. 10
  5. Σχολικό έτος. 11
  6. Συνήθης ζητήματα που προκύπτουν στο χώρο του

     » περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε, ότι οι αιτήσεις εγγραφών νηπιών-προνηπίων στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στα νηπιαγωγεία, το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017 (προνήπια) και τα παιδιά που γεννήθηκαν από

 » περισσότερα