Χεράκια καθαρά: «γιατί» και «πώς» πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας;

Θέμα: ατομική υγιεινή – υγιεινή χεριών

Στόχοι:

 • συμμετοχή σε συζήτηση με χρήση εικόνων και εκμάθηση κανόνων ατομικής υγιεινής,
 • αυτοεξυπηρέτηση: α) να μάθουν ή/και να συνηθίσουν τα παιδιά να πλένουν τακτικά και σωστά τα χέρια τους, β) να παίρνουν αποφάσεις για την ατομική τους υγιεινή,
 • να κατανοήσουν την σημασία της ατομικής υγιεινής και κυρίως της

   » περισσότερα

Μαθαίνουμε τα βασικά γεωμετρικά σχήματα

Θέμα: Γεωμετρικά σχήματα

Στόχοι: τα παιδιά…

 • αναγνωρίζουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα στον πραγματικό κόσμο και σε εικόνες,
 • συνδέουν τα σχήματα με συγκεκριμένα αντικείμενα,
 • ανακαλύπτουν βιωματικά τις ιδιότητες των σχημάτων,
 • πραγματοποιούν αντιστοιχίσεις και ομαδοποιήσεις με τα σχήματα,
 • αναπαριστούν τα σχήματα με το σώμα τους.

Κάποιες από τις δραστηριότητες που υλοποιήσαμε:

 » περισσότερα

28η Οκτωβρίου

Θέμα: 28η Οκτωβρίου

Στόχοι ενότητας:

 • Προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων μέσω ακρόασης, παρακολούθησης και κατανόησης σχετικών ιστοριών και βίντεο
 • Εμπλουτισμός λεξιλογίου και συμμετοχή σε συζήτηση για τον πόλεμο και την αξία της ειρήνης, παρατήρηση και περιγραφή σχετικών εικόνων
 • Ενίσχυση των προ-αναγνωστικών και προ-γραφικών δεξιοτήτων
 • Εκμάθηση σχετικών ποιημάτων και τραγουδιών
 • Εξάσκηση φωνολογικής ενημερότητας (επίπεδο συλλαβής)
 • Καταμέτρηση,

   » περισσότερα

Το Φθινόπωρο στο Νηπιαγωγείο μας

Θέμα: Φθινόπωρο

Στόχοι:

 • βιωματική προσέγγιση της έννοιας (παρατήρηση της φύσης)
 • συμμετοχή σε συζητήσεις (ο καιρός το φθινόπωρο, οι μήνες του φθινοπώρου, ο κύκλος του νερού, τα φθινοπωρινά φρούτα, η παγκόσμια ημέρα των ζώων κλπ)
 • εμπλουτισμός προσληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου
 • ακρόαση και κατανόηση σχετικών ιστοριών και ποιημάτων
 • εξάσκηση λεπτής κινητικότητας και οπτικο-κινητικού συντονισμού
 • εκμάθηση χρωμάτων και

   » περισσότερα