Σχετικά

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ολοκληρωμένο βοήθημα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον». Η ύλη του αντιστοιχεί στην ύλη που διδασκόταν στην Τεχνολογική Κατεύθυνση στη Γ’ Λυκείου έως το σχολικό έτος 2014-2015. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς αλλαγές, και για τη διδασκαλία του μαθήματος από το σχολικό έτος 2015-2016. Το βιβλίο περιλαμβάνει τριάντα τέσσερα (34) φυλλάδια θεωρίας και ασκήσεων και έντεκα (11) επαναληπτικά τεστ.

Τα φυλλάδια ασκήσεων, τα οποία έχουν μέγεθος από δύο έως τέσσερις σελίδες, είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν όλη την ύλη του μαθήματος και αποτελούνται συνήθως από τα εξής μέρη:

  1. Ένα αρχικό μέρος όπου παρουσιάζεται η θεωρία του μαθήματος μ’ ένα σύντομο και κατανοητό τρόπο,
  2. Ένα δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης όπως π.χ. ερωτήσεις σωστού – λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχισης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις ανάπτυξης,
  3. Ένα τρίτο μέρος με ασκήσεις στις οποίες οι μαθητές καλούνταν να γράψουν μικρά κομμάτια κώδικα. Κάθε άσκηση αποτελείται από τον αριθμό της άσκησης, την εκφώνηση, βοήθεια σχετική με την άσκηση και χώρο για να γραφεί η λύση.
  4. Ένα τέταρτο μέρος που περιλαμβάνει προγράμματα τα οποία καλούνταν οι μαθητές να γράψουν. Τα προγράμματα αυτά, στα αρχικά φυλλάδια ασκήσεων, είναι μισοτελειωμένα με στόχο να ενθαρρύνουν και να βοηθήσουν το μαθητή στη συγγραφή των προγραμμάτων. Με την πάροδο όμως του χρόνου οι μαθητές καλούνται να γράψουν ολόκληρα τα προγράμματα.

 

Τα επαναληπτικά τεστ έχουν μέγεθος δύο σελίδων και είναι σχεδιασμένα ώστε να προσομοιάζουν τη δομή των θεμάτων που πέφτουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά και να μπορούν να υλοποιηθούν από τους μαθητές σε χρονική διάρκεια μίας διδακτικής ώρας. Να σημειωθεί ωστόσο ότι ορισμένα επαναληπτικά τεστ δεν περιλαμβάνουν πολλές θεωρητικές ασκήσεις επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος για την υλοποίηση τους.

Η πρόταση μας για τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων φυλλαδίων ασκήσεων και των επαναληπτικών τεστ είναι η εξής:

  1. Οι μαθητές να υλοποιούν εισαγωγικές δραστηριότητες στο εργαστήριο Πληροφορικής. Οι δραστηριότητες αυτές προτείνουμε να ακολουθούν τη λογική των μισοτελειωμένων προγραμμάτων, να περιέχουν εκτενή σχόλια αλλά και αρχείο εισόδου ώστε οι μαθητές να μπορούν να τις εκτελέσουν.
  2. Στο τέλος του κάθε μαθήματος θα δίνεται στους μαθητές ένα φυλλάδιο ασκήσεων το οποίο και θα πρέπει να υλοποιήσουν στο σπίτι τους. Προτείνουμε να μην πιέζονται οι μαθητές να υλοποιήσουν σωστά όλες τις δραστηριότητες αλλά να προτρέπονται να τις προσπαθήσουν. Αν κάποιες ασκήσεις δεν υλοποιούνται από τους μαθητές προτείνουμε να δίνονται οδηγίες για την υλοποίηση τους και οι μαθητές να προσπαθούν και πάλι να τις υλοποιήσουν.
  3. Μετά την ολοκλήρωση σημαντικών ενοτήτων οι μαθητές να γράφουν στο σχολείο ένα επαναληπτικό τεστ όχι με σκοπό την βαθμολόγηση τους αλλά με σκοπό τον εντοπισμό των προβλημάτων που έχουν στην κατανόηση της ύλης. Να σημειώσουμε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος, οι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να γράψουν στα ενδιάμεσα επαναληπτικά τεστ.

 

Τέλος θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η παραπάνω πρόταση μας έχει ερευνηθεί σε μαθητές της Γ’ Λυκείου τα τελευταία χρόνια και τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά. Ελπίζουμε το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο βοήθημα να φανεί χρήσιμο τόσο σε καθηγητές όσο και σε μαθητές άλλων Λυκείων.

 

Οι Συγγραφείς

Σαρημπαλίδης Ιωάννης

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Μισαηλίδης Άνθιμος

Βιογραφικά Συγγραφέων

Σαρημπαλίδης Ιωάννης Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευση» από το Ε.Α.Π. (Οκτώβριος 2013). Εργάστηκε ως προγραμματιστής από το 2000 έως το 2003 ενώ από το 2003 εργάζεται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Καθηγητής Πληροφορικής. Η διδακτική …

View page »

Λογισμικά

On line Διερμηνευτής της ψευδογλώσσας. Η ΓλωσσοΜάθεια είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού. Η γλώσσα που υλοποιεί είναι αυτή που διδάσκεται στα πλαίσια του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων σε μορφή ψευδοκώδικα, ειδικά σχεδιασμένο για τη ΓΛΩΣΣΑ προγραμματισμού που διδάσκεται στα πλαίσια …

View page »

 
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων