Άρθρα για Δεκέμβριος, 2018

  phising παιδια και δικαιώματα παιδιών Προστασία προσωπικών δεδομένων τι αλλάζει; Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Το Facebook λαμβάνει δράση για την προστασία των παιδιών Πολιτική δεδομένων facebook Γενικός κανονισμός Προστασίας Προσωπικών δεδομένων Γιατί η Google ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες για τη δημιουργία ενός λογαριασμού Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  Απόρρητο και όροι… (συνέχεια…)