Άρθρα για Ιούλιος, 2014

 

Το έργο για την «Πιστοποίηση Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πιστοποίησης σε ικανότητες ΤΠΕ που απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Πληροφορίες προς όλους τους ενδιαφερόμενους και υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας διατίθενται από το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο portal του έργου… (συνέχεια…)

Αξιοποιήστε το διαδίκτυο πιο παραγωγικά Έχετε κουραστεί να βλέπετε τα ίδια και τα ίδια στο διαδίκτυο; Οι δυνατότητες που μας παρέχει η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι απεριόριστες, όμως οι περισσότεροι αρκούμαστε στο να «ανακαλύπτουμε»… τα ίδια και τα ίδια! Αν θέλετε να αξιοποιήσετε το χρόνο που περνάτε μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή πιο δημιουργικά και… (συνέχεια…)