Άρθρα για Μάιος, 2014

Εισάγετε το συνθηματικό σας για να δείτε τα σχόλια.

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.

Στην Αθήνα παρουσιάζεται σε λίγες ημέρες η νέα μεγάλη πανευρωπαϊκή εκστρατεία «e- Skills for Jobs 2014» με την πραγματοποίηση ειδικής εκδήλωσης την Τρίτη 6 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το συνέδριο έχει ενταχθεί στις δράσεις της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ανάδειξη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για καταρτισμένους σε… (συνέχεια…)