Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 20895/Γ2/13-02-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014». Παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στους Διευθυντές όλων των Γενικών Λυκείων της αρμοδιότητάς σας. Πατήστε εδώ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΕ

  Για να δείτε, να εκτυπώσετε  ή και να αποθηκεύσετε τα κριτήρια φιλολογικών μαθημάτων Λυκείου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), επιλέξτε τον σύνδεσμο  εδώ.