ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ—7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προσπάθεια κατανόησης των τεσσάρων κειμένων του βιβλίου του μαθητή: εντοπισμός του θεματικού τους κέντρου: τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Αναφορά στα μέρη του λόγου (κλιτά-άκλιτα)-γράψιμο στον πίνακα-εύρεση από τους μαθητές. Τα άκλιτα μέρη του λόγου έχουν πάντοτε την ίδια μορφή στο λόγο. Αναφορά στο επίρρημα. Το επίρρημα […]