ΣΕΝΑΡΙΟ – PROJECT ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  Πατήστε  στον υπερσύνδεσμο ΣΕΝΑΡΙΟ_ΙΣΤ_Γ_ΓΥΜ    

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 20895/Γ2/13-02-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014». Παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στους Διευθυντές όλων των Γενικών Λυκείων της αρμοδιότητάς σας. Πατήστε εδώ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΕ

  Για να δείτε, να εκτυπώσετε  ή και να αποθηκεύσετε τα κριτήρια φιλολογικών μαθημάτων Λυκείου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), επιλέξτε τον σύνδεσμο  εδώ.

ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ—7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Προσπάθεια κατανόησης των τεσσάρων κειμένων του βιβλίου του μαθητή: εντοπισμός του θεματικού τους κέντρου: τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Αναφορά στα μέρη του λόγου (κλιτά-άκλιτα)-γράψιμο στον πίνακα-εύρεση από τους μαθητές. Τα άκλιτα μέρη του λόγου έχουν πάντοτε την ίδια μορφή στο λόγο. Αναφορά στο επίρρημα. Το επίρρημα […]