Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Κάτω από: Μαθήματα,Μικροσενάρια | ΚΟΜΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πέμπτη, 6 Δεκέμβριος 2018 6:15 μμ |  Με ετικέτα |

Μικροσενάριο

Ένα μικροσενάριο που αναφέρεται στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες για την Β΄τάξη Γυμνασίου.

Λίγα λόγια

Ένα μικροσενάριο στην ουσία είναι ένα διδακτικό σενάριο που περιέχει μιά σειρά οργανωμένων δραστηριοτήτων που εστιάζονται σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ ή και συμβατικών με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού στόχου.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Τίτλος μικροσεναρίου : Αγώνες στο χιόνι και στον πάγο
Γνωστικό αντικείμενο : Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες
Τάξη : Β΄τάξη Γυμνασίου
Διδακτικές ώρες : 1 – 2

(Συνεχίστε…)

Βασικός & Ενεργός μεταβολικός ρυθμός

Κάτω από: Γενικά,Θέματα | ΚΟΜΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018 5:46 μμ |  Με ετικέτα |

Μετρήσιμοι δείκτες

Δύο επίσης σημαντικοί μετρήσιμοι δείκτες που έχουν άμμεση σχέση με το Δείκτη Μάζας Σώματος είναι :

  1. Ο Βασικός μεταβολικός ρυθμός και
  2. Ο Ενεργός μεταβολικός ρυθμός

(Συνεχίστε…)

Ένας σημαντικός δείκτης

Κάτω από: Γενικά,Θέματα | ΚΟΜΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 5:46 μμ |  Με ετικέτα |

Δείκτης Μάζας Σώματος

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος ( ΔΜΣ ) είναι ένας σημαντικός μετρήσιμος δείκτης που μας δείχνει σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σώμα μας σε σχέση με το βάρος και το σωματικό λίπος.

Βρίσκοντας το ( ΔΜΣ ) μπορούμε άμμεσα να διαπιστώσουμε αν το σώμα μας είναι :

  • Λιποβαρές
  • Φυσιολογικό
  • Υπέρβαρο
  • Παχύσαρκο Ι
  • Παχύσαρκο ΙΙ
  • Παχύσαρκο ΙΙΙ

(Συνεχίστε…)

Τεχνικές αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας

Κάτω από: Εργαλεία,Τ.Π.Ε | ΚΟΜΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018 6:23 μμ |  Με ετικέτα |

Γενικά

Υπάρχουν τεχνικές οι οποίες μπορούν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία στην εκπαίδευση παρέχοντας με αυτό ( διαφοροποίηση ) τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διδάξουν – λειτουργήσουν με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση το μάθημα για οποιοδήποτε θέμα.

(Συνεχίστε…)

Περί Φυσικής Αγωγής

Κάτω από: Γενικά,Θέματα | ΚΟΜΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018 4:56 μμ |  Με ετικέτα |

Σκοπός

Σκοπός της Φυσικής Αγωγής είναι μέσα από τις απλές φυσικές κινητικές αλλά και τις σύνθετες αθλητικές δραστηριότητες να βοηθήσει τη σωστή σωματική ανάπτυξη των μαθητών.Συνδυάζοντας τη γνώση και τη βιωματική διαδικασία στοχεύει στο να συμβάλλει στην ψυχική αλλά και πνευματική καλλιέργεια των μαθητών με απώτερο στόχο την αρμονική και ισορροπημένη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. (Συνεχίστε…)