ΑΕΠΠ

Αποστολή Εξετελέσθη Πάμε Παρακάτω

  • computer_programming

Αποστολή 3. Είσοδος δεδομένων

Συγγραφέας: apanagio στις 9 Φεβρουαρίου 2011

Με την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ τα προγράμματά μας μπορούν να ζητάνε δεδομένα από το χρήστη.
Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ σταματάει την εκτέλεση του προγράμματος και περιμένει μέχρι ο χρήστης να γράψει κάτι (και να πατήσει enter). Τότε συνεχίζει την εκτέλεση από την επόμενη εντολή.
Η ερώτηση που φαντάζομαι σας έρχεται είναι: «Και τι το κάνει αυτό που διάβασε;»
Εδώ έρχεται η έννοια της μεταβλητής, που θα μας απασχολήσει πολύ αυτήν τη χρονιά.
Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιείται μόνη της αλλά ακολουθείται από το όνομα της μεταβλητής που θα αποθηκεύσει αυτό που διάβασε δηλαδή: ΔΙΑΒΑΣΕ χ, όπου χ είναι το όνομα της μεταβλητής. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε λέξη χ, υ, α, β, μαρία, art, ζξτ22 κτλ (υπάρχουν κανόνες για το ποιες ακολουθίες γραμμάτων και αριθμών μπορούν να είναι ονόματα μεταβλητών τους οποίους θα δούμε αργότερα).
Οι μεταβλητές πριν χρησιμοποιηθούν πρέπει να δηλωθούν, για να ξέρει και ο υπολογιστής με τι έχει να κάνει.
Το παρακάτω πρόγραμμα:

  • δηλώνει 2 πραγματικές μεταβλητές
  • ζητάει από το χρήστη 2 αριθμούς
  • τους αποθηκεύει στις μεταβλητές
  • και τέλος γράφει το άθροισμά τους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ άθροισμα
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β
ΑΡΧΗ
  ΓΡΑΨΕ "Δώσε 2 αριθμούς"
  ΔΙΑΒΑΣΕ α, β
  ΓΡΑΨΕ "Το άθροισμα είναι: ", α + β
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να το αντιγράψετε στο διερμηνευτή της γλώσσας και να το «τρέξετε» για να βεβαιωθείτε.

Γράψτε ένα πρόγραμμα που θα ρωτάει το χρήστη πόσων χρονών είναι, και θα γράφει τη χρονιά που γεννήθηκε
Γράψτε ένα ακόμα πρόγραμμα που θα ζητάει την ακτίνα ενός κύκλου, και θα γράφει το εμβαδόν και την περίμετρό του

Η πραγματική διασκέδαση τώρα ξεκινάει

Αφήστε μια απάντηση