IΩΑΝΝΙΝΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ


Αρχεία για webquest

>Κοινοποίηση εργασιών WebQuest

Κατηγορία: webquest,άσκηση από στις Μάιος 24, 2008

>

Για να επωφελούμαστε όλοι από τις εργασίες όλων, κοινοποιώ εδώ τις ιστοσελίδες τις οποίες εσείς βρήκατε για την άσκηση2-WebQuest. Για να είναι όμως πραγματικά χρήσιμα τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας, καλό θα είναι να σχολιάζετε την κάθε διεύθυνση του παραθέτετε. Να αναφέρετε τον τίτλο της ιστοσελίδας και σύντομα το περιεχόμενο και, αν είναι δυνατόν, αποτίμησή του. Για τις πρώτες αναφορές σας θα το κάνω εγώ και αναμένω αντίστοιχη συνέχεια από μέρους σας, γιατί, όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας, η σχολιασμένη πληροφορία είναι ασύγκριτα πιο πολύτιμη, όταν επιχειρείτε τις αναζητήσεις σας, ακόμη κι αν το σχόλιο αποτελεί πάντα μια προσωπική εκτίμηση του γράφοντα.

Το υλικό της εργασίας της Σοφίας (σχολιασμένο από μένα):

Η at&t έχει δημιουργήσει τον ιστότοπο Network Knowledge Explorer, μέσω του οποίου μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μοιραστούν ψηφιακό υλικό σχετικά με μαθήματα, webquests, τεχνική βοήθεια κ.α.. Για επιπλέον υλικό μας παραπέμπει στο Blue Web’n, μια σημαντική βιβλιοθήκη η οποία μας πληροφορεί για εκπαιδευτικούς ιστοτόπους, οι οποίοι είναι κατηγοριοποιημένοι με βάση τα αντίστοιχα γνωστικά πεδία και παρατίθεται σύντομο σχόλιο για το περιεχόμενο του καθενός.
Στο site αυτό βρίσκεται δημοσιευμένο και ένα ελληνικό WebQuest για τις πηγές ενέργειας
http://www.kn.att.com/wired/fil/pages/web40.html

WebQuest δημιουργημένο από δασκάλους για την γεωγραφία της 6ης Δημοτικού
http://users.sch.gr/goumenak/pake08/12_Webquest_
2008-02-22_sfairikothta_EGwebquest/index.htm

Aνακοίνωση σε εκπαιδευτικό συνέδριο στη Βέρροια το 2005 σχετικά με το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε WebQuest με τη χρήση PowerPoint.
http://www.eduportal.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=37
.

>WebQuest, homepage

Κατηγορία: webquest από στις Μάιος 22, 2008

>

Επειδή, όπως ήδη γνωρίζετε, ο εισηγητής του όρου είναι ο Bernie Dodge, ξεπερνώντας το φραγμό της γλώσσας, περιηγηθείτε τον ιστότοπό του WebQuest. org και, εκτός των άλλων, δείτε τις αρχές δημιουργίας ενός WebQuest για τα WebQuests.

>WebQuest , συνέχεια, για πρακτική εξάσκηση

Κατηγορία: webquest,εργασία από στις Μάιος 22, 2008

>

Σας έχω μιλήσει επανειλημμένα για το πόσο λειτουργικά μπορούν να συνδυαστούν οι τεχνολογίες, με τις οποίες τώρα συμφιλιώνεστε, σε ένα οργανικό σύνολο, όταν κριτήριο είναι η παιδαγωγική αποτελεσματικότητα. Τα εργαλεία γίνονται περιβάλλον και η τεχνολογία υπηρετεί το στόχο μας ενταγμένη οργανικά σ’ αυτόν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, τόσο για μας όσο και για τους μαθητές μας, ένας σημαντικός στόχος είναι η απόκτηση πληροφορικής ευχέρειας. Αυτός όμως είναι μόνο ενδιάμεσος στόχος. Η απόκτησή της θα είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουμε σε κριτική αποτίμησή της, με βάση το συνολικό έργο μας ως εκπαιδευτικών και των πρωταρχικών στόχων που αυτό θέτει.

Με μια γνωστικής απόχρωσης ορολογία, οφείλουμε, στη φάση αυτή, να δημουργήσουμε νέα νοητικά σχήματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν τα εργαλεία του διαδικτύου, του web 2 για παράδειγμα, στον εκπαιδευτικό μας σχεδιασμό.

Επειδή πρόσφατα έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε με webquests, χρήσιμο θα ήταν να συλλέξουμε ιδέες άλλων συναδέλφων, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε εφαρμογές με ποικίλες θεματικές, ώστε να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε κριτήριο αξιολόγησής τους.

Με την ευκαιρία αυτή, δείτε ένα παράδειγμα που δημιουργήθηκε από τη φιλόλογο Κ. Ασκιανάκη και αφορά σε μια περιήγηση στην Ολυμπία του τότε και του σήμερα. Είναι ένα webquest που φιλοξενείται σε blog. Περιηγηθείτε, σαν να ήσασταν οι μαθητές που υλοποιούν αυτή την ιστοεξερεύνηση και δημοσιεύστε, ως άσκηση 1 , τις παρατηρήσεις σας. Ως άσκηση 2, ανακοινώστε στο blog μας κάποιο άλλο webquest, στα ελληνικά που οι ίδιοι βρήκατε, μέσα από την αναζήτησή σας στο διαδίκτυο.

Πρέπει επίσης, σιγά σιγά, να αρχίσουμε να δημοσιεύουμε τακτικότερα τις σκέψεις που μας δημιουργούνται καθόλη αυτή τη διαδικασία επιμόρφωσης. Είναι ουσιαστικό, για μας τους ίδιους, οι ιδέες μας να αντικειμενοποιούνται και να εκτίθενται. Εξάλλου, τώρα, αυτό γίνεται κυρίως μεταξύ μας.

Περιμένω τα σχόλιά σας.

>WebQuest: Αναπτύσσοντας δεξιότητες αναζήτησης στο Διαδίκτυο

Κατηγορία: webquest από στις Μάιος 21, 2008