Ερευνητικές Δημ. Δραστηριότητες

Ορισμός

Στις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες που προβλέπονται στο ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Λυκείου διευρύνουν το περιεχόμενο των Ερευνητικών Εργασιών (Project), ώστε πέρα από τις επιστημονικές μικροέρευνες να συμπεριλαμβάνουν και δραστηριότητες καλλιτεχνικές, κοινωνικού χαρακτήρα (εθελοντισμού, αλληλεγγύης, διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων κ.λ.π.), περιβαλλοντικές , πολιτιστικές δραστηριότητες ενασχόλησης με τα σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης (έντυπα και ψηφιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιουργία εντύπου ή ηλεκτρονικού μαθητικού περιοδικού, δράσεις σχετικές με το διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο κ.λ.π.) καθώς και άλλες, που σχετίζονται με ποικίλα θέματα της σχολικής ζωής και του περιβάλλοντος χώρου.

Παλαιότερος ορισμός

Στις Ερευνητικές Εργασίες, που καθιερώθηκαν από το σχολικό έτος 2011-2012 ως διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπουδών του Νέου Λυκείου, οι μαθητές/τριες, αφού επιλέξουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ένα από τα προσφερόμενα θέματα και ενταχθούν σε τμήματα ενδιαφέροντος των 16-20 μαθητών/τριών, συνεργάζονται σε μικρο-ομάδες των τριών έως έξι μαθητών/τριων και θέτουν ερωτήματα επιστημονικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, καλλιτεχνικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια μελετούν συστηματικά και συνεργατικά τα ερευνητικά ερωτήματα με τη χρήση πρόσφορων και καθιερωμένων ερευνητικών μεθόδων. Τέλος, παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους με τη μορφή ερευνητικής έκθεσης και τεχνήματος, το οποίο μπορεί να έχει τη μορφή καλλιτεχνικού δημιουργήματος, τεχνολογικής κατασκευής ή κοινωνικής παρέμβασης.

Yλικό για τις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες

Υλικό από την Διημερίδα 01-02 Οκτ 2011 για τις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες (πρώην Ερευνητικές Εργασίες) στο ΠΕΚ Μυτιλήνης Χρήσιμα Αρχεία: Πρόγραμμα Διημερίδας Φυσιογνωμία των Ερευνητικών Εργασιών 1ο Εργαστήριο 2ο Εργαστήριο ΦΑΣΕΙΣ OMΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3ο Εργαστήριο – ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 3ο Εργαστήριο 4ο Εργαστήριο – Πρώτο Παράδειγμα 2ο Οργανωτικό Σχήμα Ανακεφαλαίωση Κατεβάστε το πολύ χρήσιμο βιβλίο για τις …

View page »

Ανάρτηση

Διαβάστε οδηγίες για την Ανάρτηση Ερευνητικών Εργασιών Α’ Λυκείου 2011-2012.

View page »

Αξιολόγηση

Διαβάστε εδώ άρθρα για την Αξιολόγηση των Ερευνητικών Εργασιών.

View page »

Εγκύκλιοι

Κατεβάστε τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για τις Ερευνητικές Εργασίες.

View page »

Ορισμός

Στις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες που προβλέπονται στο ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Λυκείου (2019-2020), διευρύνουν το περιεχόμενο των Ερευνητικών Εργασιών (Project), ώστε πέρα από τις επιστημονικές μικροέρευνες να συμπεριλαμβάνουν και δραστηριότητες καλλιτεχνικές, κοινωνικού χαρακτήρα (εθελοντισμού, αλληλεγγύης, διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων κ.λ.π.), περιβαλλοντικές , πολιτιστικές δραστηριότητες ενασχόλησης με τα σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης (έντυπα …

View page »

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων