«

»

Οκτ 18

Δημοσιεύσεις

 • Niros, A. Zaharis, K. (2020). Home Design Using Robotic Devices: 3D Bioclimatic Home Design Utilizing Arduino. In M. Kalogiannakis, St. Papadakis, Handbook of Research on Using Educational Robotics to Facilitate Student Learning. IGI – Global Book. DOI: 10.4018/978-1-7998-6717-3.ch021
 • Niros, A., Zaharis, K. (2020). Fostering Leadership Development Amongst Teachers. In IPIE 2020, on 1-2 October 2020.
 • Niros, A., Zaharis, K. (2020). Computational Thinking: Activities. In M. Kalogiannakis, St. Papadakis, Handbook of Research on Tools for Teaching Computational Thinking in P-12 Education. IGI – Global Book.DOI: 10.4018/978-1-7998-4576-8 
 • Βασιλάκης, Β., Θεοφανέλλης, Τ., Νείρος, Α., Χατζηλάμπρου, Π., Χατζηνικολάκης, Γ., & Χατζηπαρασκευάς, Ε. (2014). Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. Μυτιλήνη: Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου. ISBN: 978-960-99789-3-4
 • Αλεξούδα, Γ., Κοτίνη, Ι., Κωτσάκης, Σ., Μωράκης, Δ., Νείρος, Α., Ταταράκη, Α., Τζελέπη, Σ. (2019). Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, Ενδεικτικές Λύσεις Ασκήσεων, Γ΄ ΓΕΛ. ΙΕΠ, ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”. (ΠΡΑΞΗ 43/19-10-2017 ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7143/23-10-2017 ΚΑΙ ΑΔΑ:7ΣΝΓΟΞΛΔ-Ξ05 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ). ISBN 978-960-06-6136-1
 • Αλεξούδα, Γ., Κοτίνη, Ι,, Κωτσάκης, Σ,, Μωράκης, Δ,, Νείρος, Α,, Ταταράκη, Α., Τζελέπη, Σ. (2019). Πληροφορική Βιβλίο Μαθητή, Γ΄ ΓΕΛ. ΙΕΠ, ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”. (ΠΡΑΞΗ 43/19- 10-2017 ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7143/23-10-2017 ΚΑΙ ΑΔΑ: 7ΣΝΓΟΞΛΔ-Ξ05 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ). ISBN 978-960-06-5997-9
 • Νείρος, A. & Ζαχαρής, Κ. (2018). Δραστηριότητες Υπολογιστικής Σκέψης. Στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, 02-03 Νοεμβρίου 2018. CIE2018
 • Tamvakis, A., Anagnostopoulos, C.-N., Tsirtsis, G., Niros, A., & Spatharis, S. (2018). Optimized classification predictions with a new index combining machine learning algorithms.  International Journal of Artificial Intelligence Tools. DOI 10.1142/S0218213018500124
 • Niros, A., & Tsekouras, G. (2015). A Radial Basis Function Neural Network Training Mechanism for Pattern Classification Tasks. In M. E. Celebi, K. Aydin (Ed.), Unsupervised Learning Algorithms (pp. 193-206). New York: Springer. ISBN: 978-3-319-24209-5. DOI: 10.1007/978-3-319-24211-8_8
 • Νικολαΐδη, A, & Νείρος, A. (2015). Τα Μαθηματικά στην Καθημερινότητα. Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε.27-28 Ιουνίου 2015.
 • Καλαθά, Ε.,& Νείρος, Α. (2015). H Συναισθηματική Υπολογιστική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός», 23-24 Μαΐου 2015 – ISBN: 978-960-99435-7-4 (eBook).
 • Niros, Α., Tsekouras, G., Tsolakis, D., Manousakis-Kokorakis, A. & Kyriazis, D. (2015). Hierarchical Fuzzy Clustering in Conjunction with Particle Swarm Optimization to Efficiently Design RBF Neural Networks, Journal of Intelligent & Robotic Systems, 78(1), 105-125.
 • Γιαμαρέλου, Μ., Νείρος, A., & Παπαπαναγιώτου, E., (2014). Προγραμματίζοντας με τα Μαθηματικά: η περίπτωση της αναμόρφωσης εικόνων. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, 28-30 Μαρτίου 2014.
 • Νείρος, Α., & Συρρής, Ι. (2013).  Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών στα πλαίσια της Δράσης eTwinning. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε.,  21-23 Ιουνίου 2013.
 • Σκαλοχωρίτου, Γ., Νείρος, Α., Κουτσκουδής, Π., & Κουκούτα, Β. (2013). Δράση eTwinning με τίτλο «Maths in Art: beyong chalk and talk».  Στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε.21-23 Ιουνίου 2013.
 • Tsolakis, D.,  Tsekouras,  G., Niros, A., & Rigos, A. (2012). On the Systematic Development of Fast Fuzzy Vector Quantization for Grayscale Image Compression, Neural Networks, 36, 83-96.
 • Niros, A., & Tsekouras, G. (2012). A Novel Training Algorithm for RBF Neural Network Using a Hybrid Fuzzy Clustering Approach, Fuzzy Sets and Systems, 193, 62–84.
 • Niros, A., Leventis, G., Tsolakis, D., Tsekouras, G., & Kenteris, M. (2011). A Hierarchical Fuzzy Clustering Framework For Training RBF Networks. In Artificial Intelligence and Soft Computing, 248-254.
 • Tsekouras, G., Dartzentas, D., Drakoulaki, I., & Niros, A. (2010). Fast Fuzzy Vector Quantization.In World Congress on Computational Intelligence,1439-1446.
 • Niros, Α., & Tsekouras, G. (2009). On Training Radial Basis Function Neural Networks Using Optimal Fuzzy Clustering.In 17th Mediterranean Conference on Control & Automation, 395-400.
 • Niros, A., & Tsekouras, G. (2008). A Fuzzy Clustering Algorithm to Estimate the Parameters of Radial Basis Functions Neural Networks and Its Application to System Modeling.In  Lecture Notes in Artificial Intelligence, 5138, 194–204 .
 • Tsekouras, G., Gavalas, D., Filios, S., Niros, A., & Bafaloukas, G. (2008). A Clustering Framework to Build Focused Web Crawlers for Automatic Extraction of Cultural Information.In  Lecture Notes in Artificial Intelligence, 5138, 419–424.
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων