Ορισμός

Στις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες που προβλέπονται στο ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Λυκείου (2019-2020), διευρύνουν το περιεχόμενο των Ερευνητικών Εργασιών (Project), ώστε πέρα από τις επιστημονικές μικροέρευνες να συμπεριλαμβάνουν και δραστηριότητες καλλιτεχνικές, κοινωνικού χαρακτήρα (εθελοντισμού, αλληλεγγύης, διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων κ.λ.π.), περιβαλλοντικές , πολιτιστικές δραστηριότητες ενασχόλησης με τα σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης (έντυπα και ψηφιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιουργία εντύπου ή ηλεκτρονικού μαθητικού περιοδικού, δράσεις σχετικές με το διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο κ.λ.π.) καθώς και άλλες, που σχετίζονται με ποικίλα θέματα της σχολικής ζωής και του περιβάλλοντος χώρου.

Στις Ερευνητικές Εργασίες, που καθιερώθηκαν από το σχολικό έτος 2011-2012 ως διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπουδών του Νέου Λυκείου, οι μαθητές/τριες, αφού επιλέξουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ένα από τα προσφερόμενα θέματα και ενταχθούν σε τμήματα ενδιαφέροντος των 16-20 μαθητών/τριών, συνεργάζονται σε μικρο-ομάδες των τριών έως έξι μαθητών/τριων και θέτουν ερωτήματα επιστημονικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, καλλιτεχνικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια μελετούν συστηματικά και συνεργατικά τα ερευνητικά ερωτήματα με τη χρήση πρόσφορων και καθιερωμένων ερευνητικών μεθόδων. Τέλος, παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους με τη μορφή ερευνητικής έκθεσης και τεχνήματος, το οποίο μπορεί να έχει τη μορφή καλλιτεχνικού δημιουργήματος, τεχνολογικής κατασκευής ή κοινωνικής παρέμβασης.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων