Οδηγίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ σε εκπαιδευτικούς σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΑΙΘ (Κατά την περίοδο εφαρμογής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς λόγω κορωνοϊού).

  «Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας
  Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας
  ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών
  δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το
  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα
  προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, e-mail) αποτελούν
  αντικείμενο επεξεργασίας λόγω της ιδιότητά σας ως Διευθυντών,
  Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και νομίμων αναπληρωτών τους
  καθώς και ως εκπαιδευτικών και της σχέσης σας με το Ελληνικό
  Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και
  υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για
  τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής
  δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για
  την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση
  διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Τα ως άνω δεδομένα θα
  κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και
  Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού
  χώρου, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή
  η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας
  τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η
  ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω
  παρόχους.
  Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι
  προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε
  περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία,
  έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης
  αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών
  προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων,
  διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς
  χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή,
  διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση
  από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε
  άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό,
  υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
  Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των
  προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά
  δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας
  cst@minedu.gov.gr).
  Ο Διευθυντής αναλαμβάνει να ενημερώσει όλους τους
  γονείς/κηδεμόνες και μαθητές σχετικά με την επεξεργασία των
  προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ
  αποστάσεως εκπαίδευσης……»

 2. Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε θέματα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων γενικότερα. 
  Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ως ο αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, μεριμνά για την προστασία τους με διάφορους τρόπους ως απαραίτητη προϋπόθεση για μία κοινωνία που δρα με ευθύνη και σεβασμό στο έργο του άλλου. Πολλά ερωτήματα απαντώνται στον παρακάτω ηλεκτρ. σύνδεσμο: 

Σχετικά με ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σύντομο Βιογραφικό Μαρίας Ανδριτσοπούλου

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση «Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας, Λαογραφία και Πολιτισμός» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών) – Ε.Κ.Π.Α. Είμαι επίσης κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Νεότερη Ιστορία, που απέκτησα μετά την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής στο Π.Τ.Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχω μια πολυετή επαγγελματική διδακτική εμπειρία τόσο στην Ιδιωτική, όσο και στη Δημόσια Εκπαίδευση, την οποία υπηρετώ έως και σήμερα. Διετέλεσα Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αργυρούπολης, όπου έχω και την οργανική μου θέση και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου. Από τη σχολική χρονιά 2018 – 19 είμαι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ. ΠΕ06 στο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. Έχω παρακολουθήσει πολλά προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ( Μεθοδολογία διδακτικής της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας – University of Exeter, U.K.), είμαι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων (ΠΕ.ΚΑ.ΔΕ., Επιστημονική Εταιρεία «Ιστορία και Διδακτική της ιστορίας, Θεωρία και Έρευνα, Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. κ.ά» και έχω ασχοληθεί με συγγραφικό έργο σε θέματα τοπικής ιστορίας. Έχω παρακολουθήσει επίσης αρκετά προγράμματα σπουδών ελεύθερου σχεδίου και πληροφορικής.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση