«Οδηγίες για το παιδαγωγικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς Κλ. ΠΕ06 από ΣΕΕ Αγγλικής Γλώσσας του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

«Οδηγίες για το παιδαγωγικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους

εκπαιδευτικούς Κλ. ΠΕ06 από ΣΕΕ Αγγλικής Γλώσσας»

https://blogs.sch.gr/andrimaria/files/2020/11/Οδηγίες-για-εκπαιδευτικούς-ΠΕ06.doc

    

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΞΗΣ WEBEX

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Βασικοί κανόνες για τη λειτουργία του σχολείου λόγω COVID – 19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ιστοσεμινάριο σχετικά με θέματα ποιότητας λειτουργίας της σχολικής ζωής για Διευθυντές/-ντριες, Υποδιευθυντές/-τριες και Συμβούλους Σχολικής Ζωής σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης της ΣΕΕ Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) στο 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Ιστοσεμινάριο σχετικά με θέματα ποιότητας λειτουργίας της σχολικής ζωής για Διευθυντές/-ντριες, Υποδιευθυντές/-τριες και Συμβούλους Σχολικής Ζωής σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης της ΣΕΕ Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) κ. Μαρίας Ανδριτσοπούλου  

Την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020, κατά τις ώρες 18:00 – 20:00, διεξάχθηκε διαδικτυακά μέσω CISCO WEBEX MEETINGS ιστοσεμινάριο (Webinar) για Διευθυντές/-ντριες, Υποδιευθυντές/-ντριες και Συμβούλους Σχολικής Ζωής των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας, κ. Μαρίας Ανδριτσοπούλου, με θέμα:

«Παράμετροι ποιότητας της σχολικής ζωής»

Σκοπός – Περιγραφή του Ιστοσεμιναρίου:

Το ιστοσεμινάριο αποσκοπoύσε στην ενημέρωση σχετικά με τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των σχολικών μονάδων και το θεσμό  των Συμβούλων Σχολικής Ζωής (Ν. 4692/2020 – ΦΕΚ 111 Α΄), καθώς επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Εισηγητές : 1) Μαρία Ανδριτσοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06), με την παιδαγωγική ευθύνη των παραπάνω σχολικών μονάδων

2) Νικόλαος Λινάρδος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων (Κλ. ΠΕ02)

Απάντηση Προώθηση
Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Ενημέρωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής για τη Δομή Απομακρυσμένης Βοήθειας του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι

Βιώνουμε, ήδη, ένα δεύτερο lockdown με όποιες επιπτώσεις έχει αυτό στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. Καλούμαστε πάλι να στηρίξουμε ψυχολογικά και παιδαγωγικά τους/τις μαθητές/-τριές μας με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που αναμφισβήτητα δεν υποκαθιστά την τόσο αναγκαία για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους  και για την κοινωνική τους ένταξη δια ζώσης διδασκαλία. Σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι στο πλάι σας και με το αίσθημα αλληλεγγύης και συλλογικότητας που έχουμε αναπτύξει, θα προσπαθήσουμε να διανύσουμε και τούτη τη δύσκολη περίοδο, αξιοποιώντας την πρότερη γνώση και εμπειρία για να καλύψουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/-τριών μας.
Η λειτουργία της Δομής Απομακρυσμένης Βοήθειας του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, αρμόδια για τεχνικά θέματα που αφορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σας έργου. Το Forum της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής είναι πολύ εμπλουτισμένο και περιλαμβάνει πολλές θεματικές Ενότητες, όπως:  χρήσιμους συνδέσμους με οδηγίες για τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, νόμους – οδηγίες – ανακοινώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, βιντεοσκοπημένα τηλε-ημερίδες/ιστοσεμινάρια, υποστηρικτικό υλικό  κ.λ.π. Μπορείτε, επίσης, να απευθύνετε μέσα από μια φόρμα τα αιτήματά σας σχετικά με Πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπως Webex / Πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπως e-class και e-me / Προβλήματα διασύνδεσης. 
https://blogs.sch.gr/4pekesat/2020/03/27/leitoyrgia-domis-apomakrysmenis-voitheias-4oy-pekes-attikis/
Εύχομαι υγεία και δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας.
 
Μαρία Ανδριτσοπούλου
ΣΕΕ Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06)
4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Πιλοτικό πρόγραμμα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

Για το σχολικό έτος 2020-2021 έχει θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες για δύο (02) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως σε κάθε υποχρεωτικό πρωινό τμήμα των δημόσιων Νηπιαγωγείων της χώρας (αρ. πρωτ. : Φ.7/ΖΧ/110585/Δ1/ 26-08-2020/ΥΠΑΙΘ) . Στα πλαίσια της επιμόρφωσης που διεξήγαγε το ΙΕΠ εκπονήθηκε επιμορφωτικό υλικό, τόσο από την Ομάδα Έργου, όσο και από εκπαιδευτικούς Κλ. ΠΕ06 & ΠΕ60.

Παρατίθεται ενδεικτικά εκπαιδευτικό υλικό (Απάντηση σε ερωτήσεις αναστοχασμού της Ομάδας Έργου και προτεινόμενες δραστηριότητες σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες) που εκπονήθηκε για την υποστήριξη του επιμορφωτικού ρόλου, ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας  (Κλ. ΠΕ06) του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Δραστηριότητες 1, 2

Δραστηριότητες 3, 4, 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6, 7

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Εισήγηση της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) κ. Μαρίας Ανδριτσοπούλου με  τίτλο: «Ποιοτικά χαρακτηριστικά και βασικοί άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας», στην τηλε-ημερίδα «Ο Εσωτερικός Κανονισμός των Δημοτικών Σχολείων», που διοργανώθηκε από το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής για τους Διευθυντές/-τριες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9/10/2020 και ώρα 10.00΄ π.μ.- 12.00΄μ.μ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως του ΙΕΠ

Οδηγός_για_την_εξ_αποστάσεως_εκπαίδευση (1)

 

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου

Οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-21.

Με το Ν.4692/12.06.2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α’/12.06.2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» επήλθαν οι παρακάτω αλλαγές αναφορικά με το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

α) Εισάγεται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού (Άρθρο 2).

β) Αυξάνεται κατά μία ώρα την εβδομάδα η διδασκαλία του μαθήματος στις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Συνολικά, το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις (Άρθρο 3).

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εντάσσεται το μάθημα στην πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) των μαθημάτων που διδάσκονται στο Γυμνάσιο και γίνεται γραπτώς εξεταζόμενο στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου (Άρθρο 4).

Σύμφωνα με την Υ.Α. 74181/Δ2/15.06.2020 (ΦΕΚ 2338/τ.Β’/15.06.2020) «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου και Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» αναβαθμίζεται το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο, καθώς:

α) εντάσσεται το μάθημα στα υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας και των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου για όλους τους μαθητές/-ήτριες.

β) επαναφέρεται το μάθημα ως υποχρεωτικό μάθημα Γενικής Παιδείας στην Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου για όλους τους μαθητές/-ήτριες.

γ) καθιερώνεται η υποχρεωτική 12ετής διδασκαλία από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου (ΓΕΛ ‒ ΕΠΑΛ) &

δ) αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος ως εξής: στο Ημερήσιο ΓΕΛ το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στην Α΄ τάξη και για δύο (2) ώρες στις Β’ και Γ’ τάξεις ενώ στο Εσπερινό ΓΕΛ το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α΄ και Β’ τάξεις.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε