Ρύπανση των θαλασσών από πλαστικά

      Καραμανιάν Χατσίκ

  1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών htk271@gmail.com

Λουκά Αναστασία ( Φυσικός)

1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών

alouka@sch.gr

♣ΠΕΡΙΛΗΨΗ♣

Η ρύπανση των θαλασσών από τα πλαστικά  αποτελεί ένα  μεγάλο και διογκούμενο πρόβλημα  για το σύγχρονο άνθρωπο.  Η εργασία αυτή  θα ορίσει τι είναι τα πλαστικά και ποια τα χαρακτηριστικά τους, θα περιγράψει τι είναι η ρύπανση των θαλασσών από τα πλαστικά και πώς προκαλείται και θα αναφέρει  τις επιπτώσεις της για τα ζώα και το περιβάλλον. Το πρωτόλειο αυτό εμπεριέχει  πορίσματα επιστημονικών ερευνών και  προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη δική μας γειτονιά, τη Μεσόγειο Θάλασσα και τα “σπίτια” μας που δεν είναι άλλα  από τα πέλαγα που περιβάλλουν τη χώρα μας. Μια πρώτη επαφή με το θέμα ανέδειξε τη  σημαντικότητα  της  διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και στάσης απέναντι στο πρόβλημα. Γενικότερα  κύριος στόχος της εργασίας είναι η διευκόλυνση της καταγραφής των απόψεων και των στάσεων των πολιτών με δημιουργία ερωτηματολογίου, η ευαισθητοποίηση και η άμεση μετατόπισή τους στην καθημερινή τους πράξη ώστε να περιοριστεί και  να ελεγχτεί το σημαντικότατο αυτό πρόβλημα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

  • ρύπανση
  • πλαστικό
  • Μεσόγειος
  • ελληνικές θάλασσες
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2-2-2018

Poster εργασίας για το 2ο μαθητικό συνέδριο για την έρευνα και την επιστήμη.

βιβλιογραφια καραμανιαν

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © alouka's blog          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top