ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ!!!

Στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου μας στη δράση της Διεθνούς Αμνηστίας «ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ : εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα», οι μαθητές μας, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών,επιμορφώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Μετά από συζήτηση μέσα στην τάξη, τα παιδιά με την πολύτιμη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Εικαστικών του σχολείου μας κ. Κων/νου Τάψα, δημιούργησαν μια τοιχογραφία στην αυλή του σχολείου με θέμα: <<Τα δικαιώματα των Παιδιών>>.