Κανονισμός Λειτουργίας

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου σύμφωνα με την νομοθεσία συντάχθηκε το Σχολικό Έτος 2020 – 2021 και εγκρίθηκε από την ΣΕΕ και τον Διευθυντή Π.Ε. Κοζάνης. Μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου