Εργαλεία για σύνταξη άρθρων

Θόλωση και κάλυψη προσώπων με το online εργαλείο Pixlr

 

Συμπίεση αρχείων βίντεο με το online εργαλείο CloudConvert

  • Προτεινόμενες ρυθμίσεις: μορφή MP4,
  • μέγεθος των βίντεο έως περίπου 5 MB,
  • ανάλυση (resolution): 240P
  • Constant Quality (CRF) 23 (normal quality)

 

Μεταφόρτωση αρχείων εικόνων και βίντεο στο Google Drive