Ώρες για ενημέρωση γονέων

ΓΟΝΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί θα δέχονται τις παρακάτω ημέρες την πρώτη βδομάδα του κάθε μήνα:

Α1

Κοκκινοπλίτη Καλλιόπη

Παρασκευή

10.00 – 10.45

Α2

Χατζηγιαννακίδου Θεοδώρα

Παρασκευή

10.00 – 10.45

Β1

Καρανάτσιου Ανθή

Δευτέρα

10.00 – 10.30

Β2

Σουλίδου Χριστίνα

Τρίτη

10.00 – 10.30

Γ

Αναγνώστου Γιάννης

Πέμπτη

11.30 – 12.25

Δ1

Τζιώνα Αθανασία

Πέμπτη

10.45 – 11.30

Δ2

Σανιδά Μαγδαληνή

Τετάρτη

11.45 – 12.25

Ε1

Βαϊράμη Μαρία

Πέμπτη

11.45 – 12.25

Ε2

Κυριαφίνη Θεοδότη

Δευτέρα

10.45 – 11.30

ΣΤ1

Καραλευθέρη Σοφία

Τρίτη

09.00 – 09.40

ΣΤ2

Δινικούρη Γεωργία

Τετάρτη

10.45 – 11.15

 

Ιστορία

Κώτσικα Βασιλική

Παρασκευή

10.00 – 10.45

Γερμανικά

Γκόλια Ελένη

Δευτέρα

11.45 – 12.25

Γυμναστική

Γρηγοριάδου Ελένη

Πέμπτη

13.15 – 13.30

Γυμναστική

Δουγαλή Ελένη

Τετάρτη

09.00 – 09.30

Γαλλικά

Καζάνα Ελένη

Δευτέρα

11.45 – 12.25

Εικαστικά

Καραγιάννης Αλέξανδρος

Τετάρτη

10.45 – 11.30

ΤΠΕ (Πληροφορική)

Κοσμίδου Σόνια

Τετάρτη

10.45 – 11.30

Αγγλικά

Ντέμου Σοφία

Τρίτη

11.30 – 12.00

Αγγλικά

Παπαγεωργίου Κατερίνα

Δευτέρα

08.15 – 09.00

Γυμναστική

Σαμαράς Σωτήρης

Τετάρτη

10.45 – 11.15

Τμήμα Ένταξης

Τζίντζιος Μίλτος

Τετάρτη

11.45 – 12.25

Θεατρική Αγωγή

Χουρναζίδης Πέτρος

Δευτέρα

10.15 – 10.40

Μουσική

Κουσά Αναστασία

Τρίτη

10.00 – 10.45