Ώρες ενημέρωσης γονέων

Κάθε εκπαιδευτικός ανακοινώνει τις διαθέσιμες ώρες και μέρες και δέχεται τους γονείς κατόπιν ραντεβου.