ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αγαπητοί γονείς,

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος στις σχολικές μονάδες.

Λήψη αρχείου