Μηνιαίες ενημερώσεις γονέων από τους εκπαιδευτικούς

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι τακτικές συναντήσεις συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς μας για το Σχολικό Έτος 2018-19 ορίζονται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα στις ημέρες και ώρες που αναγράφονται παρακάτω.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, τυχόν έκτακτες συναντήσεις με τους διδάσκοντες  θα γίνονται με ραντεβού κατόπιν συνεννόησης, τηλεφωνικής ή προφορικής, και

 » Διαβάστε όλο το άρθρο