Εισαγωγή μαθητών σε Πειραματικά Γυμνάσια για το 2018-19

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή των παιδιών τους σε Πειραματικό Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-19 ότι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

https://www.iep.edu.gr/pps

στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο (ένα μόνο Γυμνάσιο) που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως

 » Διαβάστε όλο το άρθρο