Αρχεία για 3 Ιουνίου 2021

Ιούν 03 2021

ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-21

Απόφαση (ΦΕΚ): Προαγωγή – απόλυση μαθητών Γυμνασίου κ για το σχολικό έτος 2020-2021 Ο μαθητής Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής: Άρθρο 1: Α. Προαγωγή, απόλυση […]

7 Σχόλια