Ωράριο

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
8:15 9:00 5 45
9:05 9:50 10 45
10:00 10:45 10 45
10:55 11:40 10 45
11:50 12:35 10 45
12:40 13:25 5 45
13:30 14:10 40

 

ΠΕΡΙΚΕΚΟΜΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
8:15 8:45 5 30
8:50 9:20 10 30
9:30 10:00 10 30
10:10 10:40 10 30
10:45 11:15 10 30
11:25 11:55 5 30
12:00 12:30 30