Το σχολείο μας

6o ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το σχολείο βρίσκεται στην Κηπούπολη Ηρακλείου Κρήτης. Ανήκει στην δευτεροβάθμια επαγγελματική-μεταγυμνασιακή- εκπαίδευση, που αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση και στοχεύει στην απόκτηση επαρκών τεχνικών-επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η ιστορία του σχολείου μας:

 • Από το 2006 το σχολείο μας λειτουργεί σαν Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3475/2006.
 • Το 6ο ΕΠΑ.Λ προήλθε από το 6ο ΤΕΕ, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση: 81646/Δ4.
 • Με τη σειρά του τo 6o TEE προήλθε απο την μετατροπή της Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) Ηρακλείου σε ΤΕΕ, σύμφωνα με τον Νόμο 2640/98 που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των ΤΕΕ.
  Για τον λόγο αυτό στο σχολείο μας φυλάσσονται τα αρχεία του 6ου ΤΕΕ Ηρακλείου, της ΤΕΣ Ηρακλείου (Ν.1566/85) και της Δημόσιας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Νέου Τύπου (Ν.576/77).

 

Τομείς και ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο μας:

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον «Καθορισμό των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους». (Δημοσίευση: ΦΕΚ 1489 τ. Β/ 26-5-2016), οι τομείς που θα λειτουργούν στο σχολείο μας από το σχολικό έτος 2016-2017 είναι οι εξής:

Α) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, με τις ειδικότητες:

 1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 3. Τεχνικός Αυτοματισμού

Β) Τομέας Μηχανολογίας, με τις ειδικότητες:

 1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 2. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
 4. Τεχνικός Οχημάτων
 5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Γ) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος: ο Τομέας λειτουργεί για πρώτη φορά στο σχολείο μας από το σχολικό έτος 2020-2021, οπότε τη σχολική χρονιά αυτή θα λειτουργήσει η Β τάξη, ενώ στη διάρκεια της χρονιάς θα προσδιοριστεί ποιες  ειδικότητες θα λειτουργήσουν στην Γ ταξη της επόμενης χρονιάς.

Πληροφορίες για τις ειδικότητες που υπάρχουν γενικά στον τομέα αυτό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:

https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/gnoriste-to-epal/tomeas-geoponias

Κτιριακή υποδομή:

Το 6ο ΕΠΑ.Λ. είναι ένα τριώροφο κτιριακό συγκρότημα που διαθέτει: αίθουσες διδασκαλίας, προαύλιο χώρο, αμφιθέατρο (για ομιλίες και εκδηλώσεις) και εργαστήριο Πληροφορικής.

Στις αίθουσες του σχολείου μας γίνονται τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, καθώς και τα θεωρητικά μαθήματα των τομέων και ειδικοτήτων. Επίσης στο εργαστήριο Πληροφορικής  γίνονται τα αντίστοιχα εργαστηριακά μαθήματα της Α τάξης.

Τα εργαστηριακά μαθήματα Β και  Γ τάξεων όλων των τομέων-ειδικοτήτων, γίνονται σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια στο 1ο ΣΕΚ, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κτίριο του σχολείου μας.