Αρχείο ημέρας 29 Νοεμβρίου 2013

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2013: Αρχαιρεσίες για ανάδειξη μαθητικών συμβουλίων στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄  Τάξεις. Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων παρακολούθησαν τη διαδικασία

Φωτο 1     Φωτο 2      Φωτο 3