ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

9/04/2020  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Εικονογραφημενη ιστορία για τον Κορονοϊό και δραστηριότητες

Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια

Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης 

Το ψηφιακό σχολείο

(Τα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών) 

Το ψηφιακό σχολείο

(Τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή & εμπλουτισμένα με πολυμεσικές/υπερμεσικές εφαρμογές & άλλο εκπ/κό υλικό)

Νέος Οδηγός:«Περιβάλλον & Εκπ/ση για την Αειφόρο Ανάπτυξη», Νέο Σχολείο – Αθήνα 2011

  Για το Δημοτικό            Για το Γυμνάσιο

Φέρμελη, Γ., Ρουσσομουστακάκη – Θεοδωράκη, Μ., Χατζηκώστα, Κλ., Γκαίτλιχ, Μ. (2008).
Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

«ENERGY BITS»: Ένα Εταιρικό Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Πρόγραμμα για την ορθολογική χρήση – εξοικονόμηση ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων, πλην όμως θεωρούμε ότι είναι προσιτό και ενδιαφέρον για μαθητές Ε΄- ΣΤ΄ Τάξεων Δημοτικού.

  Το  ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι (serious game), με τίτλο «Ενέργεια 2020».
(Επιλέξτε “El” και, κάνοντας δωρεάν εγγραφή, μπείτε στο παιχνίδι στην Ελληνική Γλώσσα)

  Δείτε τα ντοκιμαντέρ του Προγράμματος “ENERGY Bits” για τη βιώσιμη ενέργεια και την εξοικονόμηση ενέργειας

Οργανόπουλος, Ι., (2011), Μια Ιστοεξερεύνηση με θέμα: “Το νερό στη ζωή μας”

Εκπ/κό υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπ/ση, στην Εκπ/κή Περιβαλλοντική Πύλη Πιερίας

Περιβαλλοντικό Ορολόγιο (Γλωσσάρι)

Ενδεικτική μικρή βιβλιογραφία για την Π.Ε. και διαθέσιμα βιβλία στο διαδίκτυο  

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας

Ματίνα Στάπα Μουρτζίνη, (2007), Αγωγή Υγείας: Βασικές Αρχές – Σχεδιασμός Προγράμματος. Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΟΕΔΒ). (Διαθέσιμο στο www.pi-schools.gr Προσπελάστηκε 07-01-2013)

Παταρίδου Λένα, π. Υπεύθυνη Α.Υ. Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας (τη σχολ. χρονιά 2012 – 2011),
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Παραλίας

Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού: “Γερά δόντια… καλύτερη υγεία” με τη μέθοδο της Βιωματικής Μάθησης.

Κατερίνη, 16-11-2010, Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (2009), Αθήνα.

“Γερά δόντια… καλύτερη υγεία”

Εκπαιδευτικό υλικό Αγωγής της Στοματικής Υγείας για μαθητές ηλικίας 9 – 12 ετών

(Διαθέσιμο στον Ιστότοπο http://www.oral-health.gr Προσπελάστηκε 07-01-2013

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (2009), Αθήνα.

“Γερά δόντια… καλύτερη υγεία”

Εκπαιδευτικό υλικό Αγωγής της Στοματικής Υγείας για μαθητές ηλικίας 12 – 15 ετών

(Διαθέσιμο στον Ιστότοπο http://www.oral-health.gr Προσπελάστηκε 07-01-2013

Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

“Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας”

(Ανασύρθηκε από www.oral-health.gr , 05-11-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

http://www.oral-health.gr

ΙΔΡΥΜΑ ¨ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ” – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ, 2010)

Ισορροπημένη διατροφή και άσκηση: Ένας μικρός οδηγός για γονείς και υπευθύνους φροντίδας παιδιών

«Το Ίδρυμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΙΑΔ) και το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΗΠΥ), λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του γονέα στη διαμόρφωση των συνηθειών των παιδιών, αποφάσισαν την από κοινού έκδοση ενός χρήσιμου οδηγού για τους γονείς. Ο οδηγός αυτός έχει ως στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της διατροφής των παιδιών και στην προώθηση της αξίας της καθημερινής άσκησης.

Η εύχρηστη και λειτουργική δομή της έκδοσης, σε συνδυασμό με την αξιόπιστη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση από επιστήμονες, θέτουν τα εχέγγυα για την επίτευξη του κοινού αυτού στόχου».

Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του Ιδρύματος “Αριστείδης Δασκαλόπουλος”, http://www.iad.gr/ekdoseis/balance/index.html

(Αρχείο PDF 3,49 MB. Προσπελάστηκε – ανασύρθηκε 25-11-2010)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ / TOMEAΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ”,        ΘΕΜΑ: “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ, 2001)

Οδηγός Πρώτων Βοηθειών για τις Αγροτικές Εργασίες (Αρχείο PDF 610 ΚΒ)

Παταρίδου Λένα, π. Υπεύθυνη Α.Υ. Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας (τη σχολ. χρονιά 2012 – 2011),
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Παραλίας

«O μικρός μας πρίγκιπας», «Ο Δον Κιχώτης»,  «η συναισθηματική νοημοσύνη και οι άλλοι»

                        (2008 – 2009)                 (2009 – 2010)

Παταρίδου Λένα, π. Υπεύθυνη Α.Υ. Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας (τη σχολ. χρονιά 2012 – 2011),
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Παραλίας

Η λογοτεχνία ως παράγοντας Ανάκτησης και Διατήρησης της Ψυχικής Υγείας

Βιβλιοπαίγνιδα και δραστηριότητες αξιοποίησης του κειμένου

Παλιά Αναγνωστικά (από το 1936) ως ηλεκτρονικά βιβλία

Το λογισμικό Google Earth (Ελεύθερη έκδοση)

  Οδηγός εκμάθησης του Google Earth

Μικρός Οδηγός του Google Earth (Από επιμορφωτικό υλικό για αξιοποίηση ΤΠΕ Β΄επιπέδου)