Αρχείο ημέρας 6 Σεπτεμβρίου 2013

Έναρξη διδακτικού έτους

 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Έναρξη διδακτικού έτους: Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

 

Ο Αγιασμός θα γίνει στο σχολείο μας στις 08.30΄  π.μ.