Αρχείο ημέρας 5 Δεκεμβρίου 2012

>ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

>

Αρχαιρεσίες ανάδειξης Προεδρείων των μαθητικών κοινοτήτωνΔ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Τάξεων  
 Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, την πρώτη διδακτική ώρα, έγιναν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προεδρείων των μαθητικών κοινοτήτων των τμημάτων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων. Τις αρχαιρεσίες ανά τμήμα, παρακολούθησαν και οι μαθητές των Α΄, Β΄, και Γ΄ Τάξεων. Η διαδικασία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και υποδειγματική. Οι μικρότεροι μαθητές έκαναν ερωτήσεις στους μεγαλύτερους για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Θα ακολουθήσει, σύντομα, η διαδικασία ανάδειξης Προεδρείου της Μαθητικής Κοινότητας του Σχολείου από τα εκλεγμένα μέλη των Προεδρείων κάθε τμήματος (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Τάξεων). 
Σχετικές φωτογραφίες
Δ1   Δ2    Δ2    Δ2    Ε2   Ε2    Ε2    Ε3     ΣΤ1    ΣΤ2  ΣΤ2   ΣΤ2    ΣΤ2     ΣΤ2   ΣΤ2