Αρχείο ημέρας 1 Σεπτεμβρίου 2012

>Ευχόμαστε

>

Καλή και δημιουργική

σχολική χρονιά

Έναρξη: Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Αγιασμός θα γίνει στο σχολείο μας στις 08.30΄ π.μ.