Αρχείο ημέρας 15 Νοεμβρίου 2011

ωράριο λειτουργίας

08:00 – 08:10             Υποδοχή μαθητών
08:10 – 09:40             1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:00             διάλειμμα
10:00 – 11:30             2η διδακτική περίοδος
11:30 – 11:45              διάλειμμα
11:45 – 12:25             5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35              διάλειμμα
12:35 – 13:15             6η διδακτική ώρα
13:15 – 13:25              διάλειμμα
13:25 – 14:00             7η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

14:00 – 14:05              διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
14:05 – 14:40              φαγητό – χαλάρωση
14:40 – 14:50              διάλειμμα
14:50 – 15:30              8η διδακτική ώρα
15:30 – 15:40              διάλειμμα
15:40 – 16:15              9η διδακτική ώρα  (Λήξη  ολοήμερου προγράμματος)