Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

logoF

Παραθέτουμε συνδέσμους από το φωτόδεντρο.

Το φωτόδεντρο είναι το πρώτο από τα ψηφιακά αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων  και αποτελεί κεντρική e-υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ για την οργάνωση και τη διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη σχολική κοινότητα.

 

 

Εκπαιδευτικά λογισμικά για παιδιά νηπιαγωγείου:

http://photodentro.edu.gr/edusoft/simple-search?newQuery=yes&fbclid=IwAR0RbzbhHyrPXNMNm_ZoHv_YfJzUDbxfjiwlN33fvEJ-6ccVnML7Q7jJNtQ#q1=/q2=/q3=1,/q4=/q5=/sb=1/rd=DESC/rp=10/st=/rq=/rqc=/q6=/q7=/q8=/q11=/q9=/q10=/q13=/q14=/q15=/q12=/ergo=

 

http://photodentro.edu.gr/lor/simple-search?newQuery=yes&locale=el#q1=/q2=/q3=1,/q4=/q5=/sb=0/rd=DESC/rp=10/st=pageLink_1/rq=/rqc=/q6=/q7=/q8=/q11=/q9=/q10=/qcc=1,2,3,4/q15=/ageFrom=/ageTo=/q12=

 

Και γνωστικά αντικείμενα νηπιαγωγείου με βίντεο από την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση:

https://go.minedu.gov.gr/students/students-prhttp://photodentro.edu.gr/edusoft/simple-search?newQuery=yes&fbclid=IwAR0RbzbhHyrPXNMNm_ZoHv_YfJzUDbxfjiwlN33fvEJ-6ccVnML7Q7jJNtQ#q1=/q2=/q3=1,/q4=/q5=/sb=1/rd=DESC/rp=10/st=/rq=/rqc=/q6=/q7=/q8=/q11=/q9=/q10=/q13=/q14=/q15=/q12=/ergo=eschool/?fbclid=IwAR19m1_s1insdRci2eEOsUiThu1t1EQvZmf4Kqy3wOA5nIrdFhqwbPBxhcc