Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο 2019-2020

Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εγγραφών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις εγγραφής μπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους στους παρακάτω συνδέσμους

Ανακοίνωση εγγραφών και δικαιολογητικών

http://grafis.sch.gr/index.php/s/kNcsUfCJ6s85e34

http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=302ae1eb236aa87c01e0d796d2614d7f

Ορια σχολικης περιφερειας του νηπιαγωγείου

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Χωλίδη Σοφία