Παίζω στο Φωτόδεντρο: Στη χώρα των ήχων

Διαδραστική ιστορία με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τους ήχους και τη μουσική που μπορούν να παρατηρήσουν / ακούσουν στο περιβάλλον τους.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11104

“1001 δραστηριότητες για να αγαπήσω το βιβλίο”

Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο μας προτείνει δραστηριότητες για να βοηθήσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο.