Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι μέρες/ώρες που μπορούν να προσέρχονται οι γονείς στο σχολείο είναι κάθε Πέμπτη 12:45 (για το πρωινό τμήμα) και 11:45 (για το ολοήμερο τμήμα) έπειτα από συνεννόηση με τις εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου.