“1001 δραστηριότητες για να αγαπήσω το βιβλίο”

Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο μας προτείνει δραστηριότητες για να βοηθήσουμε τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο.