Εκπαιδευτικοί

Λαβίδα Ουρανία Πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα

Ανεβλαβή Ιουλία Ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα

Καψάλη Βασιλική Εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας