Πασχαλινή δραστηριότητα: Διαλέγω τα σωστά

Ταίριαξε τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας με τις αντίστοιχες αγιογραφίες ή τους ζωγραφικούς πίνακες.

https://learningapps.org/display?v=pbkce2d2j20