Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. Φ7/ 119778/Δ1/11-09-2020, εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, η λειτουργία του Νηπιαγγείου τη Δευτέρα 14-9-2020 τροποποιείται :

Τα νήπια  θα προσέλθουν στο σχολείο στις 8.15 και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού στις 11:30. Η αποχώρηση θα γίνει στις 11:45.