Προτάσεις,ιδέες για ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης εκτός σχολείου

Παρακάτω παρατίθενται προτάσεις για τη σταδιακή κατάκτηση της μαθηματικής σκέψης στα παιδιά νηπιακής ηλικίας, όπως αποτυπώθηκαν στην  ψηφιακή  εφημερίδα των Πειραματικών Νηπιαγωγείων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τεύχος 5, Δεκέμβριος 2009)

Καθημερινές δράσεις εκτός σχολείου που μπορούν να πραγματοποιούν γονείς με τα παιδιά και έχουν υποστηρικτικό ρόλο ….

προτάσεις για καλλιέργεια μαθηματικών δεξιοτήτων

Αφήστε μια απάντηση