Εκπαιδευτικοί

Υπηρετούντες νηπιαγωγοί:

Σχ.έτος 2011-2
1.Τόπκα Λίνα (με οργανική θέση,κλασικό τμήμα,Προϊσταμένη)
2.Κοντονικόλα Ζωή (από απόσπαση,ολοήμερο τμήμα)
3.Κυρίμη Βάσω ( με προσωρινή τοποθέτηση,ολοήμερο τμήμα)  και Τζήκα Σοφία ( από απόσπαση ,ολοήμερο τμήμα,περίοδος Σεπτέμβριος 2011)

Σχ.έτος 2012-3
1.Κουγιουμτζίδου Χριστίνα (οργανική θέση,ολοήμερο τμήμα)
2.Κυρίμη Βάσω (οργανική θέση,κλασικό τμήμα,δημιουργία & επιμέλεια ιστολογίου)
3.Τόπκα Λίνα (οργανική θέση,ολοήμερο τμήμα,Προϊσταμένη)

Σχ.έτος 2019-20
1.Τόπκα Λίνα (οργανική θέση, προαιρετικό πρόγραμμα,Προϊσταμένη)
2.Κουγιουμτζίδου Χριστίνα (οργανική θέση,βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα)

Σχ.έτος 2020-21
1.Τόπκα Λίνα (οργανική θέση,υποχρεωτικό πρόγραμμα,Προϊσταμένη)
2.Κουγιουμτζίδου Χριστίνα (οργανική θέση, προαιρετικό υποχρεωτικό πρόγραμμα)

Σχ.έτος 2021-22
1.Κουγιουμτζίδου Χριστίνα (οργανική θέση ,βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα, Προϊσταμένη)
2. Μαρμαρά Μαρία (ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα)
3. Παναγιωτοπούλου Γιάννα (Αγγλικά)

Σχ.έτος 2022-23
1.Κουγιουμτζίδου Χριστίνα (οργανική θέση ,βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα, Προϊσταμένη)
2. Πολυγένη Αικατερίνη (ολοήμερο προαιρετικό πρόγραμμα)
3.Σιλιγκούνα Ελευθερία (Νέο Αναβαθμισμένο ολοήμερο πρόγραμμα)
3.Ξανθοπούλου Κυριακή (Αγγλικά)