Προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών για Έλληνες Εσωτερικού : έως 12 Μαΐου 2014 (Ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν περιέλθει στις Σχολές 1ης Προτίμησης-ΔΑΕ/Β1)