Ολοκλήρωση του προγράμματος erasmus+ «Μετανάστευση, Ρατσισμός, Άρση στερεοτύπων»

Το 3ο ΓΕΛ Κέρκυρας έχει τη χαρά να ανακοινώσει την ολοκλήρωση του διετούς προγράμματος 2015-2017 ΚΑ2 erasmus+ με θέμα: «Μετανάστευση, Ρατσισμός, Άρση στερεοτύπων» ISAR.

Στο πρόγραμμα αυτό το 3ο ΓΕΛ είχε συντονιστικό ρόλο και στην τελική αξιολόγηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών βαθμολογήθηκε με τον πολύ υψηλό βαθμό  90 στα 100. Πρόκειται για μια εξαιρετική βαθμολογία, που «στέλνει» το πρόγραμμά μας να ταξιδέψει στην Ευρώπη, ως πρόταση καλής πρακτικής. Κυρίως όμως, ο βαθμός αυτός θέλει να τονίσει πως το σχολείο, ιδιαίτερα σε χαλεπούς καιρούς, μπορεί να διδάξει την ανθρωπιά και την έμπρακτη αλληλεγγύη, να προβάλει την αναγκαιότητα της ενεργούς δράσης, να προτείνει την αποτελεσματικότητα της συλλογικής εργασίας και την αδυναμία της «κατά μόνας» προσπάθειας, τόσο μέσα από το ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και με τις επιπλέον δράσεις και προγράμματα.  Περισσότερα